Het begin

DE GROOTSTE FOUT IN MIJN LEVEN | EEN HEEL ANDER MENS GEWORDEN

Een totaal door woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek, waaronder de politie,
verwoest leven nadat ik heb gedaan wat de wet voorschrijft te doen, maar wat de criminele organisatie Stadgenoot absoluut niet goed uit kwam.

Een grote Amsterdamse vuile zaakjes doofpotkwestie van woningcorporatie Stadgenoot, maar ook haar steeds groter wordende kliek; politie, justitie, GGD Amsterdam, regionale media, Commissie voor de Politieklachten, Nationale Ombudsman enz. enz.

Een vuile Amsterdamse-vuil- zaakjes-doofpotkwestie die zijn weerga niet kent en waar ook de politiek de kaken stijf over dichthoud. Voor de duidelijkheid, een (bevriende) rechter, maakt tot nu toe nog geen deel uit van de kliek.

Al dit soort instanties dekken elkaars vuile zaakjes af en houden elkaar op de meest abjecte wijze de handen boven het hoofd!

Jarenlange vervolging door Stadgenoot zelf, de liegende en bedriegende, gewelddadige, meervoudige valsheid in geschrifte plegende wijkagent, de politie in het algemeen, justitie en GGD Amsterdam.

Vele vaak ernstige  misdrijven, verzonnen door woningcorporatie Stadgenoot en politieman Jack Druppers, zijn valselijk op mijn conto geschreven. Vele ernstige misdrijven zou ik hebben gepleegd, maar er is nog nooit een rechter aan te pas gekomen!

Vervolging, waaronder een lijfstraf en een arrestatie op valse gronden, allemaal gearrangeerd door een van de handlangers van Stadgenoot, politieman Jack Druppers.

Politieman Jack Druppers een succesvol toneelspeler in zijn vrije tijd. Een toneelspeler die veel van zijn eigen stukken schrijft en dus verzint, maar dat helaas voor mij,  in zijn diensttijd als politieman ook doet!

Nico van den Ham Klokkenluider. Melder van misstanden.

Alles wat ik in mijn berichten beweer is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen .

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken.

Niemand kan mij op een leugen betrappen!

Journalisten                                 Juridische hulp gevraagd

Nico van den Ham Tel. 06-19215778                      nico.vandenham@gmail.com

De mate waarin een klokkenluider vervolgd wordt, laat zien hoe graag men de feiten in de doofpot houdt.

Vele berichten over hoe de criminele woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek, mij
op allerlei manieren meer en meer kapot probeert te maken, op mijn andere
site >>>  http://nicovandenham2.blogspot.nl

I.s.m. met onze corrupte woningcorporatie-redactie en onze -wie naait wie- corrupte politiezaken-redactie

Advertenties